Klokka 5.15 tirsdag 9. april 1940 angrep Tyskland det nøytrale Norge. I 2020 er det 80 år siden. De norske politikerne og det norske forsvaret var ikke forberedt på angrepet. Til tross for dette klarte en del norske befalingsmenn og politikere å tenke klart og handle raskt. De gjorde alt de kunne for å slå tilbake det tyske angrepet. Mange steder lyktes de og dette gjorde at de norske forsvarsstyrkene rundt om i landet fikk tid på seg til å mobilisere. Kanonene på Oscarsborg senket Blücher og Kongen og Regjeringen kom seg unna, men det var mye heroisk motstand mange andre steder i landet som fortjener oppmerksomhet.

Vi har samlet sammen alle våre utgivelser på området, fra ulike serier og inkludert spesialutgaver. Disse tar for seg ulike perspektiver, slag, personer, okkupasjonstid, festninger og mer. Hver publikasjon gir dybdeinnsikt på temaet og inneholder fakta og bilder aldri tidligere publisert.