Kategori: Aktuelt

Kaptein Rolf Graff

Ble alle våre krigshelter hedret av regjeringen Nygaardsvold da denne kom hjem fra eksil i London? Ble våre krigshelter tatt vare på etter at Norge undertegnet kapitulasjonen 10. juni 1940? Fikk disse menn og kvinner som kjempet til sjøs og til lands hederlig omtale av en hjemvendt Arbeiderparti-regjering? Det virker ikke slik.

Les mer

En norsk mineleggers motstandskamp

Mye er skrevet om aprildagene 1940 da krigen brøt ut i Norge, og de viktigste hendelsene er godt dokumenterte. Noe er derimot mer ukjent, som blant annet skjebnen til noen av marinens skip, som havnet mer i skyggen av de større begivenheter. Det har derfor vært av personlig interesse å gi en omtale av mineleggeren «Tyr» – et av de skipene som lenge klarte å yte motstand under selve invasjonen, både i kamp under de første invasjonsdagene og med sine miner i ettertiden.

Les mer
Laster