Tyskernes krigføring under andre verdenskrig kommer for alltid til å bli identifisert med deres bruk av panser, fly og aggressive infanteritaktikker også kalt Blitzkrieg. Panservognene utgjorde den viktigste pilaren i den tyske takikken. Da krigen startet var de tyske panservognene stort sett små, lett pansrede og lett bestykkede vogner. Det var bruken på slagmarken som ga Hitler de tidlige seierne i krigen. De tyngste vognene de hadde i sitt arsenal i 1939 var Panzerkampfwagen IV (PzKpfw IV) mest kjent som Panzer IV, disse kom til å bli den mest brukte tyske stridsvognen under andre verdenskrig.