Fra 1928 produserte Tsjekkoslovakia kanoner til eksport til blant annet Polen og Jugoslavia. De ble produsert på Škoda våpenfabrikk. 27 eksemplarer ble eksportert til Polen og 12 eksemplarer til Jugoslavia. Kanonene med kanonvogner som gikk til Polen ble solgt på slutten av 1930-tallet. Ved angrepet på Polen i 1939 ble vognene med tilhørende kanoner tatt som krigsbytte av tyskerne. I 1943 ble noen kanoner fraktet til Norge for å forsterke det tyske kystartilleri og kystforsvaret, og tre kanoner med kanonvogner med utstyr ble sendt til Narvik og satt opp på Nygårdsfjellet. Tre kanoner ble fraktet til Stavanger og ble en del av «Mörserbatterie Folkvord». I Narvik ble kanonene satt i utbygde steinstillinger på Nygårdsfjellet, siden tyskerne så for seg en invasjon fra øst. Flesteparten av 22 cm Mörser kanonene ble sendt til Nord-Europa og brukt som kystartillerikanoner.