Om tidsskriftet – MilitærHistorie

Vi vil med dette tidsskriftet dekke militærhistorie både i luft, til lands og til vanns. Vi skal også ha artikler om strategi, taktikk og krigskunst. Vår målsetning er å dekke perioden fra antikken og frem til i dag. Vi vil derfor spre artiklene i både tid og rom i hvert nummer. Vi håper på denne måten at dere alle finner noe som er av interesse. I tillegg til dette ønsker vi å skrive om andre innfallsvinkler til militærhistorien. Vi har derfor egne sider om Militær modellhobby og om Militaria. Vi kommer også til å presentere de siste nye innen litteratur og film.

Det første tidsskriftet kom ut 15. april 2008. Fra og med januar 2009 har det komme 6 nummer hvert år. Siden 2010 har vi utgitt Militære Operasjoner som er små hefter om et spesifisert tema, 4 ganger i året.  I tillegg lager vi også bøker om spesielle temaer som for eksempel: Hitlers Armere, Slaget om Atlanterhavet og Østfronten.