Tilbud!

Kystfort i kamp!

kr 169,00

Beskrivelse

Beskrivelse

Kystfort i kamp! 

I boken forteller en tysk marineartillerist og offiserskadett om sin tjenestetid på den okkuperte kanaløya Alderney under invasjonen i Normandie i juni 1944, før han i oktober 1944 kom til Norge og Batterie Egersund i Rogaland. Der var han batteriets kommandoplassoffiser under begge sjøslagene i november 1944 og januar 1945. I siste del av boken forteller han om kapitulasjonen i mai 1945, og opplevelsene i fransk krigsfangenskap fram til april 1946.