MHB17 Kampene i Sør-Odal, Glåmdalen og Østerdalen 1940

kr 499,00

KAMPENE I GLÅMDALEN OG ØSTERDALEN 1940 BLIR UTGITT DEN 15. OKTOBER 2022

Boka handler om det tyske felttoget på strekningen fra Ullern bro sør for Skarnes, via Kongsvinger, gjennom Glåmdalen, forbi Elverum og oppover Østerdalen.

Under operasjon «Weserübung» og overfarten fra Tyskland til Norge ble det store tap for de tyske styrker, da flere skip ble torpedert. Dette førte til at tyskerne måtte foreta omdisponeringer underveis. Kampfgruppe West med Oberst Laendle og General Pellengahr gikk langsmed Mjøsa og oppover Gudbrandsdalen, og parallelt gikk Kampfgruppe Ost med oberst Fischer fra Skarnes til Kongsvinger, og videre gjennom Glåmdalen og Østerdalen. Handlingen i denne boka har fokus på Kampfgruppe Ost sin fremmarsj, og trefningene mot de underlegne norske styrker. Målet var raskest mulig å ta seg til Trondheim.

Boka tar for seg enkeltmennesker, både sivile og militære. Her ser man nytten av det Frivillige Skyttervesenet og de norske Lotter, som gjorde en strålende innsats. Det er egne kapitler som tar for seg både de norske og de tyske falne soldatene.

Det anbefales å lese boka «Kampene i Gudbrandsdalen 1940», som ble utgitt i 2020. Det var altså tyske soldater fra 196. Division som kjempet seg gjennom både Gudbrandsdalen og Østerdalen samtidig under felttoget i april 1940.

Boka har mange kart, og en mengde bilder som er tatt på samme sted i 1940 og i dag. På den måten skal det være lett for leseren å finne igjen stedene hvor det var trefninger.

Beskrivelse

Beskrivelse

KAMPENE I SØR-ODAL, GLÅMDALEN OG ØSTERDALEN 1940 BLIR UTGITT DEN 15. OKTOBER 2022

Boka handler om det tyske felttoget på strekningen fra Ullern bro sør for Skarnes, via Kongsvinger, gjennom Glåmdalen, forbi Elverum og oppover Østerdalen.

Under operasjon «Weserübung» og overfarten fra Tyskland til Norge ble det store tap for de tyske styrker, da flere skip ble torpedert. Dette førte til at tyskerne måtte foreta omdisponeringer underveis. Kampfgruppe West med Oberst Laendle og General Pellengahr gikk langsmed Mjøsa og oppover Gudbrandsdalen, og parallelt gikk Kampfgruppe Ost med oberst Fischer fra Skarnes til Kongsvinger, og videre gjennom Glåmdalen og Østerdalen. Handlingen i denne boka har fokus på Kampfgruppe Ost sin fremmarsj, og trefningene mot de underlegne norske styrker. Målet var raskest mulig å ta seg til Trondheim.

Boka tar for seg enkeltmennesker, både sivile og militære. Her ser man nytten av det Frivillige Skyttervesenet og de norske Lotter, som gjorde en strålende innsats. Det er eget kapitel som tar for seg både de norske og de tyske falne soldatene.

Det anbefales å lese boka «Kampene i Gudbrandsdalen 1940», som ble utgitt i 2020. Det var altså tyske soldater fra 196. divisjon som kjempet seg gjennom både Gudbrandsdalen og Østerdalen samtidig under felttoget i april 1940.

Boka har mange kart, og en mengde bilder som er tatt på samme sted i 1940 og i dag. På den måten skal det være lett for leseren å finne igjen stedene hvor det var trefninger.

 

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 1500 kg