Hva var Norges mest forhatte mann. Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli en kynisk landssviker, som ble henrettet på Akershus festning høsten 1945, var veien kort. Det er skrevet mye om Vidkun Quisling, men det har ikke kommet noen nye bøker om han på over 25 år. Denne boken baserer seg på ny dokumentasjon som er fremkommet de siste tjue år og i tillegg er den bygget opp rundt en mengde med tidligere ukjente bilder. Boken tar for seg Quislings liv og historie i både bilder og tekst. Hans historie er unik og en viktig del av Norgeshistorien.