Ares Forlag AS ble stiftet 1. januar 2008

Navnet Ares er hentet fra Gresk mytologi. Ares var den greske krigsguden. Sønn av Zeus og Hera og ektemannen til skjønnhetsgudinnen Afrodite. Han ble blant gudene kalt «miles gloriosus» – den evige soldat. Vi valgte navnet av den grunn at vi ønsker at Ares Forlag AS skal ha hovedfokus på å gi ut militærhistorisk litteratur. Vi starter derfor med å utgi det første norske militærhistoriske tidsskriftet ”Militærhistorie”.

Vi som står bak Ares Forlag er:

Heine Wang er utdannet jurist og advokat. Fungerer til daglig som konsernsjef i NOKAS AS. Har hatt en stor interesse for militærhistorie gjennom mange år. Interessen for emnet har også ført til at Heine har en stor samling miniatyrfigurer av soldater fra så å si alle kriger og frontavsnitt.

Per Erik Olsen er utdannet historiker. Er i dag markedssjef for Norli i Oslo. Har hatt en stor interesse for militærhistorie gjennom mange år. Har en stor samling modeller av stridsvogner og kjøretøyer som stadig utvides.

Felles for oss to er at vi har lenge hatt lyst til å gjøre noe med vår hobby og interesse. Å starte forlag ble et naturlig valg. Vi leser mye og er genuint opptatt av militærhistorie. Valget falt på å utgi et militærhistorisk tidsskrift. Vi mener at dette mangler i det norske og ikke minst i den skandinaviske markedet.

 

MilitærHistorie

Utgiver av Militærhistorie er:
Ares Forlag AS
Postboks 54
3139 Skallestad

post@mht.no

telefon: 48173918

(Legg igjen beskjed på svareren eller send oss en tekstmeling hvis vi ikke tar telefonen. Vi ringer deg opp senere)

Er du interessert i militræhistorie? Kom med noen forslag til hva vi kan ta opp i tidsskriftet. Den sikreste måten å treffes oss på er å sende en e-post