Behandling av personopplysninger i Ares forlag AS

 

Ares forlag AS er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker måte. Vi selger eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter ikke personopplysninger med andre.

 

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på kundeservice post@mht.no. Du kan også når som helst kontakte oss eller endre dine opplysninger ved å logge inn på din profil.

 

Når du handler hos Ares forlag AS er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven, bokføringsloven og annet relevant regelverk. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

 

 

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvorfor:

 

Gjennomføre salg på mht.no

Når du handler varer på mht.no, samler vi inn navn, adresse, e-post, mobil, fraktvalg, varer kjøpt, betalingsvalg, kode til kortgjenkjenning (hvis velger kortbetaling), tidspunkt for handel/utsendelse, kryptert passord. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.

 

Dine rettigheter når vi samler inn personopplysninger om deg:

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 

 

For å ta i bruk dine rettigheter fyller du ut skjema på denne lenken eller sender e-post til kundeservice post@mht.no.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker for behandling av personopplysninger hos oss.

 

Bruker du vårt nettsted mht.no kan du logge inn og endre opplysningene som er lagret.

 

Mottar du nyhetsbrev, melder du deg enklest av ved å følge linken nederst i hvert brev.

 

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Utlevering av personopplysninger til andre:

 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra Ares forlag på SMS, e-post eller i digitale kommunikasjonsflater, vil Ares forlags samarbeidspartnere behandle dine  personopplysninger i henhold til dette formålet. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 

 PostNord og Bring – for utsendelse av varer du har bestilt på mht.no

 

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

 

Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

Personopplysninger knyttet til Ares forlags oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap.

 

 

Din rett til å klage:
Du har ingen plikt til å gi Ares forlag AS dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra mht.no, som beskrevet tidligere, og for å bruke våre nettsider eller delta i våre konkurranser, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til vårt personvernombud, post@mht.no.

Fører ikke dette fram, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktinfo finner du på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.