Militærhistorie 2020-4

kr 94,00

I denne utgaven får du:

Kampene de første dagene under felttoget i april 1940. Vi studerer slagene som sto mellom Eidsvold og Strandlykkja fra 13. til 17. april. Noen heftige og viktige slag som bremset opp den tyske fremmarsjen og de norske soldatene fikk virkelig satt seg i respekt.

Konvoi ONS 5 – førte til vendepunktet i slaget om Atlanterhavet

Tysk fiasko i Narvik: De fire lasteskipene som den tyske angrepsbølgen i Narvik var fullstendig avhengig av ble senket før de kom fram.

Museumsbesøk på Kubinka og Patriot park i Moskva.

Kategori:

Beskrivelse

Beskrivelse

Med utgangspunkt i at det er 80 år siden angrepet på Norge kom har vi i år et fokus på felttoget som varte fra 9. april til 10. juni 1940. I den anledning har vi en dyptpløyende artikkel om kampene som pågikk i flere dager fra Eidsvold til Strandlykkja i dagen 13. til 17. april. Kampene var harde og det var de første kampene der norske og tyske infanteristyrker møttes til regelrette slag. De norske styrkene var godt nedgravd i gode stillinger. De tyske øverstkommanderende klaget over den norske mitraljøseilden og at de norske skytterne var svært gode til skyte. Den tyske fremrykningen ble kraftig forsinket og dette førte til at britene kunne komme de norske styrkene i Gudbrandsdalen til hjelp.

En av de viktigste hendelsene under slaget om Atlanterhavet skjedde i april-mai 1943. Da gikk konvoien ONS 5 ut fra Liverpool med Halifax som mål. Hele 42 fartøyer forlot den britiske havnen, men langt fra alle kom fram. I Atlanterhavet lå en enorm styrke med tyske ubåter og ventet. Til tross for at det gikk mange handelsfartøyer tapt, så tapt også tyskerne mange ubåter – noe som førte til at admiral Dönitz trakk sine ubåter ut av Atlanterhavet for å reorganisere og finne en ny strategi.

Da de tyske angriperne gikk i land i Narvik på morgenen den 9. april 1940, var planen at de skulle forsynes med livsviktig utstyr, ammunisjon og proviant fra fire store lasteskip. Denne delen av planen var lemfeldig planlagt og dette førte til at alle de fire skipene gikk tapt i allierte aksjoner. Dette førte til at krigen på Narviksfronten tok en helt annen vending enn det tyskerne hadde planlagt. En meget viktig, men ganske så ukjent del av historien.

Vi ser også på de beryktede Tsjetnikerne som kjempet som partisanere på Balkan. En spennende og grusom historie.

Vi skal også denne gangen på museumsbesøk. Vi topper våre besøk på pansermuseumer ved å besøke Kubinka og Patriot park i Moskva. Et fantastisk reisemål vi vel kan si står øverst på listen over museer i verden, for oss militærhistorieinteresserte.

Vi tar også en rask titt på Frihetskorset – eller det som er kalt Haakon VIIs Frihetskors.

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.3 kg