Kategori: Innlegg

Kaptein Rolf Graff

Ble alle våre krigshelter hedret av regjeringen Nygaardsvold da denne kom hjem fra eksil i London? Ble våre krigshelter tatt vare på etter at Norge undertegnet kapitulasjonen 10. juni 1940? Fikk disse menn og kvinner som kjempet til sjøs og til lands hederlig omtale av en hjemvendt Arbeiderparti-regjering? Det virker ikke slik.

Les mer
Laster