Tyske styrker ankom Moelv om kvelden 19. april og rykket fram mot Lundehøgda cirka klokka 02.00 natt til 20. april. Samtidig med at kampene raste der, så dukket de første tyske styrker opp nedenfor Kvisla Bruk sør for Næroset. Da var klokka ca. 19.00 på kvelden. Her utviklet det seg til å bli et av de verste tapene for tyskerne under kampene i Åsmarka og Ring (Lundehøgda). Kampene fortsatte fra morgenen den 21. og til langt utpå kvelden, forbi Næroset opp til Arneberg og Åsmarka. To sivile og tre norske soldater mistet livet denne dagen. To briter mistet livet, og hvor mange tyskere som falt er ikke nøyaktig kartlagt. I likhet med styrkene ved Lundehøgda, klarte nordmennene med begrenset hjelp av engelske styrker, å sinke tyskerne over denne aksen. Den norske forsvarsstillingen skulle være sammenhengende fra Mjøsa over Lundehøgda og opp til sjøen som heter Næra.