Andre verdenskrig ble avgjort på Østfronten og her var det ikke bare en kamp mellom to giganter og deres allierte, men også en nådeløs krig mellom to terrorregimer. Alle regimer sikrer sin makt ved frykt og Stalin sikret seg dette ved sette sine generaler opp mot hverandre og ved gi de fryktede NKVD-troppene vide fullmakter.