Etter en periode med fredsår og velferd i de to naborikene startet tronarvingene Frederik 2. av Danmark-Norge og Eirik 14. av Sverige et rustningskappløp det ikke var noen annen vei ut av enn krig. De to unge kamphanene var begge fast bestemt på å gjenerobre områder deres fedre hadde avstått, og undervurderte dermed både hverandre og lidelsene krig medfører.